Hotboy trà sữa vượt 5 ải 'Thách thức danh hài'

Thí sinh xuất sắc nhất của "thách thức danh hài"